مخازن هوای فشرده ( Air Storage Tank) :

طراحی و ساخت مخازن هوای فشرده بر اساس استاندارد معتبر جهانی این تکنولوژی مطابق با ASME SEC8 و رعایت کلیه موازین این استاندارد محصولی بسیار ایمن و  قابل اطمینان در اختیار شما قرار می دهد زیرا مخازن از موارد بسیار مهم در صنعت هوای فشرده  ، در بحث ایمنی و سلامت محیط و کارکنان میباشد .تکنولوژی استفاده از این سری محصولات استاندارد خاص خود را تبعیت می کند که توجه بسیار دقیق این مجموعه به تمام این استانداردها محصولی زیبا، مطمئن و متمایز را به شما هدیه نموده است که دارای پایه، شیر تخلیه، سوپاپ اطمینان، شاخص فشار ، دریچه های نفررو و قلاب است.

tank1

Tank-map

Tank map

Air Storage Tank

                  • سطح داخلی با دو لایه رنگ اپوکسی
                  • سطح خارجی با دو لایه رنگ صنعتی

Standard  : ASME See.8div.1

Working Pressure  : 7-13bar

Test Pressure : 18bar